بایگانی/آرشیو برچسب ها : ئەی دڵ مزگانی (ئەوین)

ئەی دڵ مزگانی (ئەوین)

ئەی دڵ مزگانی (ئەوین)

ئەی دڵ مزگانیمەولەوی کورد [ تاوگۆزی ]خویندنەوە؛ ئەوینئامادە کردن؛ ایرج بهرام نژاد@nishtmanmediacom📡 http://nishtmanmedia.com

بیشتر بخوانید »