بایگانی/آرشیو برچسب ها : استخدام

مکاتبه با شهردار در کجای قانون برای شما تعریف شده

مکاتبه با شهردار در کجای قانون برای شما تعریف شده

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
مکاتبه با شهردار در کجای قانون برای شما تعریف شده دست از پوپولیست بازیهایتان بردارید عضو شورایی که صرفا بعد از ثبت نام برای شورا، شروع به مکاتبه مستقیم با شهردار می کند یعنی نمی داند تنها عضوی از شورا که حق مکاتبه با نامه های سربرگدار شورای شهر با …

بیشتر بخوانید »