بایگانی/آرشیو برچسب ها : اوضاع شهرداری

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت 20 میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت

اوراق مشارکت ۲۰ میلیاردی شهرداری سقز ؛ بازخوانی یک مصیبت هنگامی کەدر سالیان آخر دورە شش سالە شورای سوم اسلامی شهر بنابدستور جناب عثمان رحیمی بحث دریافت اوراق مشارکت – بی هیچ شاٸبەی جانبداری – بصورت جدی مطرح و عرضە گردید کمترکسی گمان می برد کە این اوراق امروزەبصورت عمدەترین …

بیشتر بخوانید »