بایگانی/آرشیو برچسب ها : تبرئه نیشتمان قلم

قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر “نیشتمان قلم” داد

قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر "نیشتمان قلم" داد

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر “نیشتمان قلم” داد قاضی محبوب زاد قاسم، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو سقز در رای قاطع خود می‌گوید؛ ❑ باعنایت به اینکه نظام حاکم در کشور، جمهوری اسلامی بوده و تمامی مسولين آن بصورت مستقيم یا غير مستقيم با رای مردم …

بیشتر بخوانید »