بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق شهروندی در ایران

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

ه آقای شمایلی گفتم؛ شما که این همه بر مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی واقفید و تسلط خوبی روی موضوع ها و مسایل روز دارید، چرا نمی نویسید، چرا درد دل مردم را به زبان نمی آورید. می گوید؛ ای بابا من حقوق بگیرم و نان زن و بچه هایم را با حقوق کارمندی در می آورم، خودت که می دانی تا بخواهیم لام و کامی بگوییم، ت و ش را به هم می دوزند و می گویند تشویشگر اذهان عمومی هستی، مگر نمی بینی هر روز یک مسئول یک رسانه یا نویسنده یا فعال اجتماعی را به دادگاه می کشد. گفتم؛ دادگاه و قاضی از من و شما بهتر می دانند آقای مسئول چوب چی را به سینه می زند.

بیشتر بخوانید »

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی به آقای شمایلی گفتم؛ شما که این همه بر مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی واقفید و تسلط خوبی روی موضوع ها و مسایل روز دارید، چرا نمی نویسید، چرا درد دل مردم را به زبان نمی آورید.می گوید؛ ای بابا من حقوق بگیرم …

بیشتر بخوانید »