بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق

مناسبت ها بهانه است، دلتنگی ها را کجا خالی کنیم

مناسبت ها بهانه است، دلتنگی ها را کجا خالی کنیم

شب یلدا شاید بهانه کوچکی باشد برای دور شدن، فاصله گرفتن و فراموش کردن ترس های روزانه، دغدغه های شبانه، نگرانی های ساعتی و دلهره هایی که هر لحظه ما را منتظر اتفاق تازه ای می کند.

بیشترین سهم این آشفتگی های درونی و پیکار با دیو درونِ ذهنِ بدون افسار، فرزندانمان هستند که تمامی زوایای زندگی را برایمان پر کرده اند و با جرات آغوشی مطمئنتر از خانه را برایشان نمی بینیم.
در جدال ذهن امیدوارمان با افکاری که مدام تصاویر رنج آور را جلوی چشم می آورند و فیلم های نخواستن ها را روی پرده ذهن نمایش می دهند، باید مدام به فکر گول زدن ذهن باشیم تا بلکم برای دقایقی مسیر افکار را منحرف کنیم.

بیشتر بخوانید »

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

ه آقای شمایلی گفتم؛ شما که این همه بر مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی واقفید و تسلط خوبی روی موضوع ها و مسایل روز دارید، چرا نمی نویسید، چرا درد دل مردم را به زبان نمی آورید. می گوید؛ ای بابا من حقوق بگیرم و نان زن و بچه هایم را با حقوق کارمندی در می آورم، خودت که می دانی تا بخواهیم لام و کامی بگوییم، ت و ش را به هم می دوزند و می گویند تشویشگر اذهان عمومی هستی، مگر نمی بینی هر روز یک مسئول یک رسانه یا نویسنده یا فعال اجتماعی را به دادگاه می کشد. گفتم؛ دادگاه و قاضی از من و شما بهتر می دانند آقای مسئول چوب چی را به سینه می زند.

بیشتر بخوانید »

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
خودسانسوری یا عدم شناخت از حقوق شهروندی به آقای شمایلی گفتم؛ شما که این همه بر مسایل اجتماعی و حقوق شهروندی واقفید و تسلط خوبی روی موضوع ها و مسایل روز دارید، چرا نمی نویسید، چرا درد دل مردم را به زبان نمی آورید.می گوید؛ ای بابا من حقوق بگیرم …

بیشتر بخوانید »