بایگانی/آرشیو برچسب ها : داستان های سیاسی

مافیای شهر … استان سقز ۱۴۳۲

مافیای شهر . . .

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
🟡 مافیای شهر . . . استان سقز سال ۱۴۳۲ 🔸️از پشت عینک به استکان بزرگ مشروب که روی میز گذاشته، خیره شده، آتش سیگارش کم کم به انگشتش نزدیک می شود، می خواهد آخرین پیک را سر بکشد، حواسش نیست به جای زیر سیگاری سوخته سیگار را داخل لیوان …

بیشتر بخوانید »

هفت سی سی به بیمار، سه سی سی به خودم

هفت سی سی به بیمار، سه سی سی به خودم

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
منصور شیخی هفت سی سی به بیمار، سه سی سی به خودم وارد مغازه شد و رانی را از یخچال بیرون آورد و باز کرد و به دست بچه ای که با او بود داد و گفت؛ کوفتت کنموهای طلایی شلخته و آرایش تقریبا نامنظم، کیفش را از بغل به …

بیشتر بخوانید »

شفافیتِ مسئولان، تهدید یا امنیت

شفافیتِ مسئولان، تهدید یا امنیت

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
شفافیتِ مسئولان، تهدید یا امنیت ترس از ارایه آمار و اطلاعات صحیح از عملکردهای سازمانی به اذهان عمومی و اختفای خطاها و تخلفات مجموعه های تحت امر، یکی از عمده ترین معضلات جامعه مدیریتی در ایران به شمار می رود. کلمه شفافیت جزء نادر کلماتی است که بیشتر مسئولان در …

بیشتر بخوانید »