بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانشگاه پیام نور

مدرک شما چند؟! به بهانه روز دانشجو

مدرک شما چند؟! به بهانه روز دانشجو

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
مدرک شما چند؟! به بهانه روز دانشجو منصور شیخی از چرایی نام گذاری این روز و بستن و وارد کردن نام دانشجو به جریانات هدفمند سیاسی که بگذریم، پُر و کوتاه و مختصر تمام آن چیزی را که باید گفت در محتوای ساده نامش می‌توان پیدا کرد، “دانش جو“؛ کسی …

بیشتر بخوانید »