بایگانی/آرشیو برچسب ها : راه درمان

افسردگی و راه های مقابله با آن

افسردگی و راه های مقابله با آن, علی سلیمانی

افسردگی و راه های مقابله با آن 🖋 علی سلیمانی (مشاور) آیا تاکنون برای شما پیش آمدە، که دلخور و غمگین شوید؟ احساس دلتنگی و ناکامی کنید؟ خود را سرزنش کرده و از شدت ناراحتی از دیگران فراری شوید؟ همه ما انسان ها در طول زندگی شکست ها و ناکامی …

بیشتر بخوانید »