بایگانی/آرشیو برچسب ها : ریاست جمهوری

برنامه مسکن کاندیدای ریاست جمهوری ۲۵ سال از سیاستهای جهانی عقب است.

برنامه مسکن کاندیدای ریاست جمهوری ۲۵ سال از سیاستهای جهانی عقب است.

برنامه مسکن کاندیدای ریاست جمهوری ۲۵ سال از سیاستهای جهانی عقب است.در خبرها آمده است که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری حرف از ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی زده است.تجارب ساخت مساکن دولتی در دنیا و ایران بدون توجه به تقویت ساختارهای اقتصادی بویژه اشتغال خانوارهای کم درآمد مصداق …

بیشتر بخوانید »