بایگانی/آرشیو برچسب ها : سایه

دریوزگیِ عالیجنابان سیاه و سفید زیر سایه عالیجنابان خاکستری

دریوزگیِ عالیجنابان سیاه و سفید زیر سایه عالیجنابان خاکستری

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
دریوزگیِ عالیجنابان سیاه و سفید زیر سایه عالیجنابان خاکستری انگشت اشاره اش را با دستکش های سفیدی که برای روزهای کرونا دست کرده بود، رو به یکی از اتاقها تکان می داد و با صدای بلند داد میزد، تنها ابروهایش را می دیدی که بین روسری و موهای بور و …

بیشتر بخوانید »