بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرهنگ اجتماعی

خاک برداری مسکن ملی جاقل با کدام مجوز انجام می‌شود

خاک برداری مسکن ملی جاقل با کدام مجوز انجام می‌شود

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
خاک برداری مسکن ملی جاقل با کدام مجوز انجام می‌شود منصور شیخی چند روزی از تخریب دیوار حایل مسکن مهر جاقل و نشست خیابان روی این دیوار می‌گذرد و در این چند روز پیمانکار مسکن ملی که مقصر اصلی این اتفاق به علت خاکبرداری غیر اصولی از کناره دیوار بوده …

بیشتر بخوانید »

مناسبت ها بهانه است، دلتنگی ها را کجا خالی کنیم

مناسبت ها بهانه است، دلتنگی ها را کجا خالی کنیم

شب یلدا شاید بهانه کوچکی باشد برای دور شدن، فاصله گرفتن و فراموش کردن ترس های روزانه، دغدغه های شبانه، نگرانی های ساعتی و دلهره هایی که هر لحظه ما را منتظر اتفاق تازه ای می کند.

بیشترین سهم این آشفتگی های درونی و پیکار با دیو درونِ ذهنِ بدون افسار، فرزندانمان هستند که تمامی زوایای زندگی را برایمان پر کرده اند و با جرات آغوشی مطمئنتر از خانه را برایشان نمی بینیم.
در جدال ذهن امیدوارمان با افکاری که مدام تصاویر رنج آور را جلوی چشم می آورند و فیلم های نخواستن ها را روی پرده ذهن نمایش می دهند، باید مدام به فکر گول زدن ذهن باشیم تا بلکم برای دقایقی مسیر افکار را منحرف کنیم.

بیشتر بخوانید »