بایگانی/آرشیو برچسب ها : متهم

یا متهم باشید یا فرماندار، فرماندار متهم نمی‌خواهیم

یا متهم باشید یا فرماندار، فرماندار متهم نمی‌خواهیم

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
یا متهم باشید یا فرماندار، فرماندار متهم نمی‌خواهیم عوام فریبی اصالتی به پهنای کل سیاست تاریخ جهان دارد که نبودن آن سیاستمردان را از مالکیت افکار برای تصاحب قدرت ناکام میگذارد. یا متهم باشید یا فرماندار، فرماندار متهم نمی‌خواهیمتفاوت امروز با روزهای خوش جولان و غارت امپراتوری قدرت در نقطه …

بیشتر بخوانید »