بایگانی/آرشیو برچسب ها : مدیریت شبکه بهداشت

زنگ خطردرمان_سقز

زنگ خطردرمان_سقز

زنگ خطردرمان_سقز بهنام نیک سرشت/منصور شیخی اهمال یا اجحاف درمانی در حق بیمه شدگان زنگ خطردبهنام نیک رشت/منصور شیخیرسقز خطاب مکرر و چند بارە به مدیریت شبکه بهداشت و درمان سقز تمامی کارکنان دولت و دیگر بیمه شدگان شرکت‌ها و مؤسسات در ازای برخورداری از خدمات درمانی در مراکز درمانی …

بیشتر بخوانید »