بایگانی/آرشیو برچسب ها : نرخ جرایم رانندگی هر سال بدون توجه به جاده‌ و خودرو غیر استاندارد

نرخ جرایم رانندگی هر سال بدون توجه به جاده‌ و خودرو غیر استاندارد، افزایش می‌یابد

نرخ جرایم رانندگی هر سال بدون توجه به جاده‌ و خودرو غیر استاندارد، افزایش می‌یابد

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
نرخ جرایم رانندگی هر سال بدون توجه به جاده‌ و خودرو غیر استاندارد، افزایش می‌یابد در سیستم‌های ناموازی و زیر تدبیر اینگونه است؛ عاملی را که موجب بروز مشکل است رفع نمی‌کنند اما اتفاقاتی را که همان عامل باعث به وجود آمدنش است تنبیه می‌کنند. ● جریمه یعنی تنبیه | …

بیشتر بخوانید »