بایگانی/آرشیو برچسب ها : نهاد های اجرایی و نظارتی

‍ برای برون‌رفت از بحران انتخابات یا انتصابات یا رفراندم

‍ برای برون‌رفت از بحران انتخابات یا انتصابات یا رفراندم

‍ برای برون‌رفت از بحران انتخابات یا انتصابات یا رفراندمنگرشی بر دیدگاههای متضاد موجود در جامعه؛ انتخابات درست و دموکراتیک، از بهترین روشهای اعمال دمکراسی و تامین عدالت اجتماعیست.که آنهم چارچوب، پیش زمینه و شرایط خاص خود را می طلبد.هرگاه که حاکمیتی بنا به ابزار قدرتی که در اختیار دارد …

بیشتر بخوانید »