بایگانی/آرشیو برچسب ها : هواپیما سقز

استاندار بی لیاقت کوردستان تیر خلاص دولتش را بر شعور سقز زد و رفت

استاندار بی لیاقت کوردستان تیر خلاص دولتش را بر شعور سقز زد و رفت

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
استاندار بی لیاقت کوردستان تیر خلاص دولتش را بر شعور سقز زد و رفت چهارشنبه‌ هم بر وفق مراد مرادنیا و معاونینش گذشت و رفت، چهارشنبه‌ای که در دفتر روزشمار توهین به شعور مردم سقز به رتبه‌های اول لیست رفت و فراموش کردنش هم مگر با مجازات شعور خود استاندار …

بیشتر بخوانید »