بایگانی/آرشیو برچسب ها : چکمه‌

مدیریت پوپولیستی با چکمه‌

مدیریت پوپولیستی با چکمه‌, منصور شیخی, خبر, اطلاع رسانی

پژوهشگر
هرکس به شعور مردمان این سرزمین توهین کند با قلم رسوایش خواهیم کرد.
منصور شیخی
مدیریت پوپولیستی با چکمه‌  « امروز سیل بود، فردا و پس فردا را چه کنیم » منصور شیخی ❑ سیل اخیر که چندین شهر و روستای ایران را با خود برد، نیشخندی بود به مدیران چکمه پوشی که اصلا مقوله‌ای به نام پیشبینی و آمادگی در مدیریت بحرانیشان نگنجیده و …

بیشتر بخوانید »