باستان شهر سقز مرکز اقتصاد مرزی کشور چە سهمی از سفر خاندوزی دارد؟

باستان شهر سقز مرکز اقتصاد مرزی کشور چە سهمی از سفر خاندوزی دارد؟

🖌. . . میلاد میری

:black_small_square:️با توجە بە اخبار واصلە سفر دکتر احسان خاندوزی بە استان کردستان کلید خوردە و وزیر اقتصاد پا بە استان محروم رشادت‌ها نهادە تا بلکە در پس امیدی، پنجرە فرصت اقتصادی رو بە استان گشودە شود. باستان شهر سقز مرکز اقتصاد مرزی کشور چە سهمی از سفر خاندوزی دارد؟

:black_small_square:️بوکان و مریوان میزبان سکاندار اقتصاد کشوری هستند و در این بین فتحی و قاسمی‌پور و حبیب زادە مشغول جولان تصویر رایزنی‌های بازدید محورشان در سطح کلان مملکتی هستند و باز هم نقطە نادیدە این سفر کما فی السابق گویا شهر فراموش شدە سقز و تشنە تزریق خون اقتصادی و مغفول در رنج بی‌پایان کهولت و استهلاک کامل اقتصاد شهری است کە نزدیک بە چهار سال است بە واسطە یک سکوت مطلق و یک صندلی خالی نما و یک برنامە ناتمام روستا‌گردی بی نتیجە بە مثابە جغرافیایی حذف شدە از دایرە‌ی سیاست‌ها و تصمیمات مجلس رنگ بە رخسارە ندارد و سهمش تنهایی است و محرومیت چند برابری.

سوالی بی جواب: راستی در این مدت قریب بە چهار سال شهر سقز چند سال بە عقب برگشت؟

همچنین ببینید

جوان سنندجی بر اثر سقوط از زیپ لاین آبیدر جان باخت

جوان سنندجی بر اثر سقوط از زیپ لاین آبیدر جان باخت

About Latest Posts نیشتمان قلم Latest posts by نیشتمان قلم (see all) اختلال در سهمیه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *