رد پای بحران‌های اقتصادی در کردستان
رد پای بحران‌های اقتصادی در کردستان

رد پای بحران‌های اقتصادی در کردستان

رد پای بحران‌های اقتصادی در کردستان
(سقز _ بانه _ مریوان)
در جوامع توسعه یافته عوام و اکثریت مردم بر پایه اعتماد و باوری که به همدیگر دارند امورات و کلیه سیاستهای داخلی همواره رشد فزونی به خود گرفته و خودباوری و هم باوری در بطن و ذات مردم نهادینه شده است، قوانین و مقررات با سبک و اسلوک خاصی پیش می‌رود تا جاییکه اکثریت مردم اعمال قانون و عمل به قوانین را از اهم وظایف خود میدانند.
انتخابات کلیدی ترین بخش سیاست کشورهای توسعه یافته است در این کشورها رقابت برای انتخاب شخص اصلح شور و هیجان ارفعی دارد، به بزرگان دولت، به سیاست گذاران ، برنامه ریزان، مدیران و صاحب نظران احترام و اعتماد پررنگی قائل هستند برای همین آحاد عام و خاص مردم هم صدا و همگام در انتخابات جهت خلق فرد شایسته آرمان‌وار گام برمی‌دارند و سرنوشت خویش را افتخارآمیز رقم میزنند.
مدیریتهای قوی و حاذق شالوده انتخابات سالم و موفق است، انتخاباتی که آگاهانه و مردمی و به دور از دخالتهای تعمدی تنش زا صورت گیرد بدون تردید مدیریتها نتایج کارا و کارآمدی را در پی خواهد داشت.
بیشتر مدیریتهای کنونی حاکی از انتخابات ناسالم اداور گذشته است مدیریتهایی که تنها به مدت زمان دادن یک رأی، در عملشان، علمشان، عملکردشان، خدمتشان، مردمی بودنشان پیشرفتی نداشته اند و بیش از پیش بار گران مادی مردم را نیز متحمل شده اند.
هستند شهروندانی‌ که بسیار موشکافانه به پیشرفت فیزیکی شهر می نگرند حتی دقیقتر از مسئولان و مدیرانی که متعهد خدمات راستین هستند اوضاع نابسامان را درشت تر می‌بینند و چنان بی دقتی ها، ناکارامدیها، بی نظمیها، انحطاطها، اختلاب و اختلاسها را دیده اند نظر و اشتیاق آنها به شرکت در انتخابات را نوعی فکاهت و سفسطه تصور میکنند و میتوان گفت به نوعی مسمومیت ناباوری مبتلا شده اند.
معاندتها، خلف وعدها و ستیز درونی مردم با خود و اوضاع وخیم مادی و بیکاری و ناتوانی در برابر سیل فزونی گراني روز به روز چهره انتخابات را در برابر اعتماد مردم کم رنگتر می‌کند، شرایط کنونی هیچ گاه نخواهد توانست اعتماد و باور مردم را بارور نماید مردم دیرزمانی است چشم به راه خدمت گزاری متعهد و مردمی هستند.
ریشه بیشتر نا امنیهای اقتصادی و وضع وخیم کسب و کار فعلی بازار در تمام صنوف، و فراتر از آن شغل ناگریزی جوانان کردستان به کولبری و حمل کالای قاچاق از مرزها و جاده های نا امن کردستان و عبور از کوره راهها و میان برهای شهرهای بانه، سقز، مریوان، و گذر بر باریک راه‌های بیجار و زنجان و قیدار و تبدیل شدن این راه‌ها به کشتارگاه جوانان کردستان ( به ویژه سقز و بانه و مریوان) و بی خانمان کردن خانوارهای مظلوم و بی پناه وووو… ناشی از سوء مدیریتهایی است که در رفراندومها از دامن خود مردم انتخاب شده اند می‌توان گفت مقصر بیشتر این رخدادها به خود مردم هم ارتباط دارد که بدون توجه به قابلیتها و تواناییها به انتخاب شخص مورد نظر تبادر می ورزیم.
بعضی ها در شعار دادن مهارت خاصی دارند، این افراد فقط شعار میدهند و فقط خوب حرف میزنند بدون اینکه هیچ وقت حتی لحظه ای انسانهای مقابل خود را حتی نگاه کنند چه برسد به عمل کردن شعارها و وعده ها…
با اینحال همه میتوانند زیبا صحبت کنند، خیلی راحت شعار دهند، شاید وعده ها و وعیدهای ناعمل این نوع آدمهاست که صرفا تثبیت کرسی نشینی مبالغه گوها را فراهم میکند، متأسفانه بیشتر برنامه ها و چاره اندیشیها و راهکارها صرفا در حد جلسات رسمی و رسانه ای مصوب میگردد ولی گویا اعمال و اجرای آن تاریخ انقضاء دارد و با سپری شدن زمان به دست فراموشی خواهند سپرد یا اینکه با آمدن مدیر جدید تمام برنامه های مصوب شده منحل و تا صندلی مدیریت داغ است مصوباتی دیگر طی جلسات مجلل تشکیل و مواردی که به نفع مردم است تقلیل و مواردی که بار مالی مردم و نفع ادارات را در پی دارد به اجرا در می آید‌.
هیچ مردمی فروپاشی و جنگ و اختلافات داخلی و رکود بازار اقتصادی را دوست ندارد هر جای دنیا بوی امنیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی به مشام بخورد با هر لواء و ملیتی که باشد از آن استقبال میکنند.
و با اعتماد کامل از مرز و بوم خود پاسداری و از آن به مثابه شرف و ناموس خود دفاع میکنند و همواره به کشورشان به اعتقادشان و دینشان افتخار می‌کنند.
تودیعها و معارفه‌های مدیران و معاونین اگر از فیلتر خلاقیتها و توانمندیها عبور کند و متخصصین کارآمد و مدبر شناسایی گردند قطعا شهر و استان ساختنی خواهیم داشت نه یافتنی…
بسیارند مسئولانی‌ که بدون تخصص و دانش کافی برای تخت و کرسی چه تلاشها و مرارتهایی متحمل میشوند؛ بهتر است چنین افرادی بر ساس نوع هنر و خلاقیتی که دارند در پست و دانش آکادمیک خود فعالیت کنند.

_ بهتر است افراد متخصص و مجرب مبتنی بر علمی که در آن صلاحیت دارند در پستهای کلیدی فعالیت کنند.
؛بهتر است متناسب با خواسته ها و مطالبات و نیازهای مردم، تخصص و تجارب اشخاص را شناسایی و بر اساس همین معیارها چنین تودیعهایی صورت گیرد. بهتر است مسئولان و وکلان ما که شعارهایشان در تریبونها، رسانه ها و انظار عمومی گوشها را کر میکرد به جای مهره چینی به چیدن مدیران ناکارآمد بپردازند و مدیرانی لایق و حاذق را به کار گیرند تا بسی از مشکلات حاد این استان رفع و پژواکی از ساز و کارهای مفید در مدیریتها هویدا گردد.
بهتر آن است مسئولان تحقیق کنند و بیندیشند و هنر و خلاقیت جوانان کارآمد و ورزیده را شناسایی و از آنها در امورات حساس و تخصصی بهره گیرند.
_ شایسته است بر اساس شایسته سالاری نیروهای خلاق و به روز در سمتهای کلیدی به کار گماشته شوند تا که سیمایی واقعی و هنجار شهرهای به ویژه مرزی را بار دیگر تجربه نماییم.
_ بهتر آن است به قدمت تاریخی شهرهای سنندج و‌ سقز بنگریم و بر اساس این قدمت کهن پیشرفت‌های فیزیکی را شاهد باشیم‌.

_ بهتر است بازدیدی شناختی از جوانان فرهیخته( و اما بیکار) شیفته کار و دلسوز شهرهای استان را که در میادین و گوشه و کنار به وفور به چشم میخورند داشته باشیم و تجارب و آمایش علمی و عملی آنها را در گردونه کار و فعالیت مورد گزینش و آزمایش قرار دهیم چرا که گرهها و بندهای فراموش شده توسط این جوانان گشایش میابد.

_ بهتر است در جذب نیروهای انسانی به جای تعصب و تحجر و قوم گرایی و روابط از ضابطه های کارساز و سودمند بهره گیریم.

حال سؤال اینجاست مدیران و مسئولان ذیربط چه برنامه ای برای این شرایط وخیم اقتصادی و مالی دارند که بیشتر صنوف را به تورم و کساد سوق داده است؟!

افول و رکود بازار اقتصادی کنونی که قشری عظیمی از مردم مخصوصا قشر کارگر و بی بضاعت را تحت شعاع قرارداده است در واقع نوع شاخص مدیریت مدیران و مسئولین را نشانه گرفته لذا می‌طلبد صاحبین منصب عملکردها را در بخشهای مختلف چرخه اقتصادی مورد واکاوی و کاوش قرار دهند.
امید بر آن است با داشتن مدیرانی ورزیده، متعهد و دلسوز با لفاف کشیدن چهره مأیوس و رنگ پریده شهرهای این استان، قدمهای محکم و سترگی برداشته شود.
حال که در آستانه انتخابات دیگر هستیم و نمایشی دیگر از حرکت سبزفام را شاهد خواهیم بود، امید برآنیم بدون تعصب و تحجر و آگاهی از قابلیتها و توانمندیهای شخص کاندید شده، به شرکت در انتخابات مبادرت ورزیم.
و قابلیتها و پتانسیلهای قابل توجهی که در این استان سالهاست به دست تاریخ سپرده شده است توسط فرهیختگان وطن دوست و مردمی به اجرا درآید.

با نظر به موقعیت حساس و استراتژیک شهرستانهای سقز و بانه و مریوان به لحاظ دارا بودن پتانسیلهای ویژه اقتصادی از جمله موقعیت مرزی، بازار تاریخی، و ظرفیتی سرشار از تنوع تجاری و فرهنگی نقشی بی نظیر را به این شهرها داده است بازارچه های مرزی و مبادلات اقتصادی که حال به شیوه غیر رسمی پیش می‌رود می‌تواند فرصتی بالقوه را برای جوانان بی کار این منطقه مهیا سازد.
فقدان مدیریتها و عدم توجه به این ظرفیتها باعث شده است سوای نادیده گرفتن این موقعیت نادر و اشتغالزا عده کثیری از جوانان این مرز و بوم به شکل ناتدبیری کشته میشوند این قبیل افراد کولبران بی بضاعتی که راضی به حداقل معیشت زندگی هستند حال در مرزها از آنها کشتارگاهی ساخته اند که دل هر انسانی را به درد می آورد.
بازارچه های مرزی به شکل رسمی و مصوب شده میتواند رونق شایانی را به مبادلات اقتصادی این منطقه ببخشد و روح تازه و امیدواری را به جوانان این خطه هدیه نماید.
‍ منطقه آزاد تجاری بانه- مریوان که مدتی جنجال و شور و غوغای شگفتی به همراه داشت و این موضوع چالش تجاری سقز را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد سرانجام چانه زنها را به سکوت مطلق نشاند! آری نتوانستند‌ اندکی از مبادلات مرزی سقز را التیام نمایند، بازارچه مرزی “سیف ” سقز و ” سیرانبند” بانه که مدتی نقطه امید تأمین درآمد قشر عظیمی از بازاریان و پیله‌وران محسوب می‌شد اکنون به دلایل غیر موجهی تعطیل گشته است.
سقز همواره با خیل عظیمی از بیکاری روبروست و تبعات آن بر زندگی هزاران جوان بیکار تأثیر گذاشته و اختلافات خانوادگی، طلاق، فحشا، سرقت و‌ اعتیاد از شایع ترین عواقب این معضل بی کاریست، و این در حالی است سقز یعنی دومین شهر استان کردستان در سایه ناتدبیری‌ها همچنان مورد اجحاف و تعدی قرار گرفته است، با این حال سقز نه تنها بار دیگر برای چندمین بار و شاید برای همیشه سنگ محرومیت را به سینه خواهد مالید، با آنکه تورم ظاهرا همه گیر و یکسان باید باشد ولی در سقز نرخ تورم عدد فاحش تری را نسبت به کل شهرهای ایران به خود اختصاص داده است، با سلامتی سر نمایندگان سقز و استان هیچ امیدی به عملکرد مجریان و‌ مدیران این ناحیه نیست،‌ چرخه مدیریتی سقز در این بحران غیر عادی و آشفته “الابختکی” می چرخد، آنچه اذهان عمومی ‌واقف به یقین آن هستند؛ هیچ مسئولی به فکر سقز نبوده و نیست! سقز در سکون و آرامش مرگ مدیریتی به سر می‌برد!
سقز با آنکه غرق پتانسیلهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ذخایر معدنی و گردشگری است، هیچ اقدامی در این زمینه ها از هیچ مسئولی متأثر نشده است!
با نظر به موقعیت حساس و استراتژیک شهرستانهای سقز و بانه و مریوان به لحاظ دارا بودن پتانسیلهای ویژه اقتصادی از جمله موقعیت مرزی، بازار تاریخی، و ظرفیتی سرشار از تنوع تجاری و فرهنگی نقشی بی نظیر را به این شهرها داده است بازارچه های مرزی و مبادلات اقتصادی که حال به شیوه غیر رسمی پیش می‌رود می‌تواند فرصتی بالقوه را برای جوانان بی کار این منطقه مهیا سازد.

فقدان مدیریتها و عدم توجه به این ظرفیتها باعث شده است سوای نادیده گرفتن این موقعیت نادر و اشتغالزا عده کثیری از جوانان این مرز و بوم به شکل ناتدبیری کشته میشوند این قبیل افراد کولبران بی بضاعتی که راضی به حداقل معیشت زندگی هستند حال در مرزها از آنها کشتارگاهی ساخته اند که دل هر انسانی را به درد می آورد.

بازارچه های مرزی به شکل رسمی و مصوب شده میتواند رونق شایانی را به مبادلات اقتصادی این منطقه ببخشد و روح تازه و امیدواری را به جوانان این خطه هدیه نماید.

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *