سقزشهر پارادوکس ها
سقزشهر پارادوکس ها

سقزشهر پارادوکس ها

انسانهای بزرگ قلبشان،افکارشان، ذاتشان،منششان و آداب اجتماعیشان برجسته است که برجسته دیده می شوند، علم را در هر مقطع زمانی می توان شروع و دنبال کرد، علم با آنکه اهرم برآمدن افکار آدمی ست چندان وجه مشترکی با شعور انسانها ندارد، شعور با تجربه و آزمون رسا می گردد، دستاویز به مدارج علمی صرفا مدرک گرفتن است نه ارتقاء درک و ادراک مدرک زمانی شأن خود را مییابد که درک را اعلاء نماید نه صرفا دانش آکادمیک

🔺بیشتر مقامات عصر ما از نوع دوم هستند وبا علم فرار خوددنیا و پیرامون خود را می نگرند،بوروکراسی ما در چنین خلأی رنج میبرد واین رنج را مردمان ما از صاحبان کرسی این سلسله مفلوک فعلی به دوش می کشند، پر مبرهن است که به ندرت انسانهای بزرگ در این مقطع زمانی و مکانی در رأس قدرت باشند و مدیریت را به هدف خدمت برگزینند، ما در هیچ عصری محروم نخواهیم بود اگر مدیران خوش فکروکارآمد داشته باشیم

🔺درهمین شهر هستند مدیرانی که در علمی که در آن تحصیل داشته اند متخصص و صاحب نظر هستند ولی در ارتباط با تحصیل خود کمتر مدیری مدیریت دارند،کارشناسانی از علوم انسانی داریم که مدیریت عمرانی امور این شهررابه تصدی گرفته است،وبلعکس مهندسان علوم پایه و اجرایی مدیریتی چون امورآموزشی و کاروتأمین اجتماعی رامدیریت میکنند!کارشناسان تعلیم و تربیت در پست معاونت عمرانی عامر و معمور این شهرهستند

🔺بخش مدیریت درمان وبهداشت این شهر به شدت سیر قهقرایی بی سامانی را طی میکند ازمراکز بهداشتی گرفته تا درمانگاههاوبیمارستانهاوکلینیکها(معضل نوبت اینترنتی)ضعف مدیریت و رکودوافول این شبکه انکارناپذیر است،این شهر در فقدان پزشکان متخصص مدتهاست رنج می برد، اعزام مصدومین و بیماران به خارج از این شهر حاکی از نبود پزشک متخصص و یا ناتوانی در علاج و مداوای بیماران این شهر است‌

🔺پزشکی که شایددرطبابت بتواند موفق عمل کند ولی فقرمدیریت داردنه مدیریتی خوانده و نه تجربه مدیریتی کسب کرده است سزاوارنیست پست حساس شبکه درمان و بهداشت رابه قصدمنافع جناحی و سیاسی به تصدی گرفته وبه شکل فعلی مدیریت نماید

🔺به سان سیستم مدیریت شهری فعلی این شهرستان درکمترجایی ازاین کشور یافت می شود،مجموعه اعضای شوراو شهرداری هیچ فاکتوری ازحداقل اولویت های مدیریت های شهری راندارند، نهایت توان و‌ ظرفیت تمام مدیریت شهری کنونی یعنی اعضای شورا و‌ شهردار در همین حد و انتظار است، با نظر به اینکه راهکارها و پیشنهادات و تدابیر لازم در قالب نقدوبررسی تمامی مسائل شهری ازسوی مشاورین، معتمدین و نخبگان شهری به این مجموعه داده شده ولیکن پذیرای هیچ راهکار و پیشنهاداتی نبوده و کماکان سیر مدیریت شهری زوال بی سابقه ای را در می نوردد

🔺ازدیگر سونمایندگان مجلس پل ارتباطی مردم با دولت و مجلس هستند، تمامی قوانین و مصوبات مجلس توسط نمایندگان در نقش مقنن به تصویب می رسد از همین روزنه باید وسع اختیارات تام نمایندگان مجلس را محک زد،با چشم اندازی به شرایط نامساعد عمومی که در کل کشورحاکم است ولکن پر واضح می بینیم که وضعیت به نسبت شعاع مدیریتی نمایندگان درتمام کشور سیرنسبی راداراست

🔺برخی ازشهرهاواستانها درچنین برهه ای از وضعیت کشور به واسطه داشتن نمایندگان کارآمد،متعهدو متخصص نخواسته اند رنگ فقر و محرومیت راروی بوم انتخابیه خود ایجادکنند وهمواره مقتدرانه در نقش یک مقنن آگاه به مسائل قانونی نقش ایفا می کنند

🔺با تمسک بر این قاعده، نمایندگان به عنوان وکلای تام الاختیار مردم بایستی متعهد، متخصص، قانون مدار، مدبر و توانمند باشند، در غیر داشتن چنین مؤلفه هایی، نماینده را چون بومهنی باید تصور کرد که ستون وعمود شهر به طرز فجیعی فرونشست خواهد کرد، وضعیتی که حال اسفناک تجربه می کنیم
نمایندگان بایستی چون ستونی عمل کنند که فشارها رابا تکنیکهای استراتژیکی مهندسی شده کنترل و هدایت نمایند.

🔺این روزها تداعی نمودن آستانه انتخابات است، کاندیدهایی سودای نمایندگی مجلس را در ذهن داشتند که سوابق و رزومه و وجهه شخصیتی آنها نمی توانست حداقل اعتباری جهت نیل به این هدف را کسب نماید، گرافیک شخصیتی آنها القای خط و نشان هایی بود که نمادی از حسرت تا نفرت را نزد مردم به تصویر می کشاند

🔺امروز مردم تظاهر ها و تمارض ها را خوب می فهمند و میدانند معوج بودن و عاجز و ناقص بودن دیگر نمی تواند احساسات مردم را هدف بگیرد، این شهر پارادوکس های زیادی را در قلب خود دیده است، مردم برای تمام اعتمادهایی که دیروز کرده بودند و قول و وعده هایی که شنیده بودند امروز همه را تعبیر کردند تا فردا بیدار بمانند

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *