قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر "نیشتمان قلم" داد
قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر "نیشتمان قلم" داد

قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر “نیشتمان قلم” داد

قاضی رای به تبرئه‌ی مدیر مسئول و سردبیر “نیشتمان قلم” داد

قاضی محبوب زاد قاسم، رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو سقز در رای قاطع خود می‌گوید؛

❑ باعنایت به اینکه نظام حاکم در کشور،
جمهوری اسلامی بوده و تمامی مسولين آن بصورت مستقيم یا غير مستقيم با رای مردم انتخاب مي‌شوند این امر ذاتا ایجاب می‌نماید که مسولين در برابر تک تک مردم پاسخگوی اعمال خود باشند و مسولين امر مي‌بایست روحيه انتقاد پذیری خود را تقویت نموده و آستانه
تحملشان را بالا ببرند.

❑ در جریان نگارش مطلبی از یکی از روزنامه نگاران “نیشتمان قلم” در این رسانه که نقدی بر عملکرد فرماندار قبلی بود، ایشان بر علیه رسانه “نیشتمان قلم” در محاکم قضایی اقامه دعوا کرده و پس از چندین ماه از طرح این شکایت و پیگیری‌های مستمر ایشان، ریاست محترم شعبه ۱۰۴ کیفری دو سقز، رای به تبرئه نویسنده مطلب ( سردبیر ) و مدیر مسئول آن دادند.

قاضی محبوب زاد در رای قاطع خود در خصوص رسالت رسانه و خبرنگاران با اشاره مستقیم به نقد سازنده از مسئولین، اینگونه انشاء کرد؛
متن پيامهای منتشر شده مفيد در توهين یا نشر اکاذیب نبوده و صرفا بصورت کلی پيامهایی در انتقاد از فرماندار و نحوه مدیریت ایشان منتشر شده که با هيچ یک از مواد قوانين موضوعه کشور منطبق نبوده و صرف انتقاد اهل خبره یا خبرنگاران از مسئولين کشور (درهرمقامی که باشند) نمی‌تواند موجب تعقيب کيفری آنها شود چرا که یکی از رسالتهای کارشناسی و خبرنگاری، انتقاد سازنده در راستای اصلاح امور می‌باشد و از طرفی باعنایت به اینکه نظام حاکم در کشور، جمهوری اسلامی بوده و تمامی مسولين آن بصورت مستقيم یا غير مستقيم با رای مردم انتخاب مي‌شوند واین امر ذاتا ایجاب مي‌نماید که مسولين در برابر تک تک مردم پاسخگوی اعمال خود باشند. مسولين امر مي‌بایست روحيه انتقاد پذیری خود را تقویت نموده و آستانه
تحملشان را بالا ببرند لذا بزهکاری متهمين ( سردبیر و مدیر مسئول نیشتمان قلم ) برای این دادگاه محرز نبوده و مستندا به ماده ۴ قانون آیين دادرسی کيفری
مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت متهمین را صادر می‌نماید.

❑‌ رای قاضی محبوب زاد قاسم، نشان می‌دهد رسالت‌های رسانه‌ای در انتقادهای سازنده از مسئولین در هر مقام و رده‌ای که باشند با قوانین حاکم نه تنها منافات ندارد بلکه پشتیبان آن بوده و ناظران قانون، درکی درست از حرفه خبرنگاری و جایگاه نقد دارند و وجود آن را سازنده می‌بینند.

مطلب مورد مناقشه با قلم منصور شیخی نگارش شده است.

❑ هرچند این رای قطعی نبوده و شاکی ( فرماندار قبلی سقز “معاون استاندار کردستان” ) می‌توانند بر تصمیم قاطع قاضی محبوب زاد قاسم اعتراض قانونی نمایند اما اساسا رای ریاست شعبه ۱۰۴ کیفری دو سقز، خط قرمزی بر دیدگاه تقابلی مسئولین در هر مقامی بر نقد و قلم نویسندگان منتقد است.

منصور شیخی

همچنین ببینید

تغییر ساعت کاری ادارات اینفوگرافی(آیدا مجیدی)

تغییر ساعت کاری ادارات

تغییر ساعت کاری ادارات اینفوگرافی(آیدا مجیدی)  About Latest Posts منصور شیخیپژوهشگر هرکس به شعور مردمان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *