مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند, بهنام نیک سرشت, بهنام نیکسرشت, خبر, ترافیک, سقز
مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند

مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند

مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند…
و کاوشی بر اقدام اخیر شهردار برای رفع ترافیک

بهنام نیک سرشت

موضوع ترافیک و شورای ترافیک در سقز مدت‌هاست روی زبان‌ها می‌چرخد، مدت‌هاست، وضعیت ترافیک و این شورا زیر تیغه‌ی نقد و نیش نقد شهروندان و رسانه‌ها قرار گرفته است ولیکن انگار برنامه‌ی مدونی برای کنترل ترافیک در دستور کار مدیران شهری قید نشده است، یا واقعا شورایی به اسم شورای ترافیک در سقز وجود ندارد.
امروز کسانی در این جایگاه قرار دارند که هیچ ایده و اندیشه‌ای برای حل ترافیک و ساماندهی حمل و نقل از خود ندارند و هیچ راهکار و تدابیری را از کسی نمی‌پذیرند، چون احتمالا برایشان افت دارد که افکار خرد جمعی را در عملکرد نداشته خود لحاظ کنند.
لازم‌ به ذکر است که هر یک از اعضای شورای شهر بر اساس تخصص، تجربه، دانش و مهارت‌های مرتبط کمیسیون‌های شهری را بایستی اداره کنند، با نگاهی به عملکرد این عزیزان تا اکنون کدام یک از آنها تنها یک کمیسیون را به درستی به فرجام رسانیده‌اند؟
مسلما هیچ کدام!

مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند, بهنام نیک سرشت, بهنام نیکسرشت, خبر, ترافیک, سقز, نیشتمان قلم

پیداست که عهده‌دار شدن این کمیسیون‌ها به صورت روتین و فرمالیته و صرف سیر مراحل اداری و حتی بدون علاقه‌مندی و تمایل پیش می‌رود و گرنه اگر بر اساس تخصص و دانش؛ کمیسیون‌های عمران و حمل و نقل و دیگر کمیسیون‌ها قانونا نقش ایفا می‌کردند، کالبد بی جان و سیما و منظر زشت این شهر بدین شکل نبود.

با نگاهی به خیابان‌ها و میادین بی نظم و پریشان‌ حال شهر از جمله: میدان استقلال، آزادی، جمهوری( هەڵۆ)، میدان قدس و ۲۲ بهمن، دخانیات و بلوار کردستان و شهدا و… که ترافیک در این نقاط ساعت‌ها به طول می‌انجامد! شورای ترافیک به اندازه‌ی یک تابلو یا یک‌ چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی نقش ایفا نمی‌کنند و نمود تنها یک عملکرد و پیشنهاد آنها در حل معضل ترافیک سقز پدیدار نیست!

به نوعی مدیریتی مستأصل و منفعل در شورای ترافیک سقز حاکم است، اشخاصی ناتوان و عاجز و‌ دریغ از یک پیشنهاد یا تدبیر، شورای ترافیک سقز را به دست گرفتە‌اند، اگر چه هستند رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی نزد آنها هیچ اهمیتی نداشته و حتی رد کردن چراغ قرمز و سرعت غیر متعارف شهری و ویراژ دادن و پارک کردن در هر قسمت از خیابان و میادین را با فرهنگ خود عجین کرده‌اند و‌ رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هنوز در فرهنگ نداشته آنها قابل هضم نیست ولی در مقابل این بی هنجاری و بی فرهنگی رانندگی، مأموران راهنمایی و رانندگی و مأموران حمل و نقل و کنترل ترافیک و‌ اعضای شورای ترافیک شهری که در داخل شهر حضور دارند، کدامین تدبیر و تصمیم بازدارنده آنها در رفع ترافیک شهری مؤثر واقع شده است؟! آری اگر مدیریتی مقتدر و خلاقانه از سوی اعضای شورای ترافیک شهری بر سطح شهر حاکم باشد هیچ راننده‌ای جسارت عبور از چراغ قرمز و سرعت غیر مجاز و پارک کردن‌های بی مورد را به خود نمی‌داد! طبق تئوری پنجره‌ی شکسته، اگر پنجره‌های شکسته به موقع ترمیم و تعویض گردند، با متخلف و مخل نظم، قانونی برخورد شود چرا که اغماض در نظم شهری تخلفی بزرگتر محسوب می‌شود، اگر قوانینی سخت گیرانه و اعمال قانون برای عاملین سد معبر خیابان‌ها، برای پارک کردن‌های بی مورد که سر تا سر طرفین خیابانهای اصلی و پر ترافیک را اشغال نموده‌اند، وجود داشت‌، یقینا ترافیک شهری به تناسب همت و جدیت مجری نظم، کنترل می‌شد. مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند

مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند, بهنام نیک سرشت, بهنام نیکسرشت, خبر, ترافیک, سقز, نیشتمان قلم

در رابطه با موضوع کنترل ترافیک به عنوان راهکار یا رهنمود نکاتی چند حائز اهمیت است:

_ در بیشتر خیابان‌های ترافیک خیز سقز از جمله سر تا سر خیابان امام تا انتهای خیابان شهربانی، خیابان پل هوایی، خیابان حافظ و معلم، خیابان ساحلی، خیابان شهدا، بلوار کردستان و میادین آنها، تا عرض دو تا سه متر طرفین کل خیابان‌ها به صورت دو طرفه ( راست و چپ) انواع خودرو پارک شده است که عمده این خودروها هیچ عنایتی به تابلوی توقف ممنوع هم نمی‌کنند و اعمال قانون هم از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی‌ کارساز نبوده است، در برخی خیابان‌ها از جمله خیابان کم عرض دو طرفه‌ی معلم در طول روز بیش از نصف فضای خیابان انواع خودرو پارک شده است که بیشتر اوقات به علت پارک کردن انبوه ماشین امکان تردد خودرو به صورت دو طرفه وجود ندارد، اگر از سوی اعضای شورای ترافیک‌ شهر ترتیبی اتخاذ گردد که پارک کردن طرفین خیابان‌های ترافیک خیز را عملا ممنوع اعلام کنند و در صورت پارک کردن، ابتدا اعمال قانون و سپس دستور توقیف خودروهای پارک شده به عمل آید به مرور بخش بزرگی از معضل ترافیک شهری مرتفع خواهد شد.

_ طرح‌ یک‌ طرفه کردن برخی از خیابان‌های سطح‌ شهر از جمله: خیابان جمهوری، خیابان معلم، بخش‌هایی از خیابان امام و شهدا و …‌ و‌ اهتمام‌ برای عملیاتی کردن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی زیر گذر و رو گذر در مراکز شهر، سطح‌ وسیعی از ترافیک‌ها را روان‌سازی خواهد کرد.
_ جانمایی ایستگاه تاکسی‌ها به ویژه؛ایستگاه تاکسی محله‌ی بلوار کردستان( سیلو)، شهدا، کریم آباد، شهربانی و بیمارستان کاملا غلط و غیر کارشناسی‌ست، زیرا عامل و بانی بسی از ترافیک‌های سطح شهر مربوط به این ایستگاه‌هاست، ظرفیت جایگاه ایستگاه‌ها در حد و تعداد تاکسی‌ها نیست و همین عامل، ازدحام تاکسی‌ها و باریک کردن خیابان‌ها مزید بر علل ترافیک‌ها شدە است._ مسئولان و مأموران تاکسی رانی و حمل و نقل و ترافیک هم چون هیچ برنامه توجیهی و تدابیری از سوی هیچ نهادی اعم از شهرداری و معاونت‌ها کسب نمی‌کنند و تجارب و دانش علمی و‌ عملی با حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری را ندارند و چه بسا حضور غیر ضروری برخی از آنها در داخل شهر گاها ترافیک آفرین هم هستند، با این حال می‌توان گفت روز به روز شکل ترافیک در سقز بدمنطرتر و حجم ترافیک‌ها سنگین‌تر متصور می‌شود.
شایان ذکر است که در پی تصمیم شتاب‌زده شورای ترافیک و اقدام اخیر شهردار سقز به هدف کاهش ترافیک و روان سازی خیابان‌ها و یک طرفه کردن مسیرهایی از جمله خیابان آموزش و پرورش، خیابان ملت به سمت میدان قدس، با گذاشتن موانع ترافیکی نه تنها تغییر و تأثیری در کاهش بار ترافیکی نخواهد داشت به نوعی موجب سر در گمی رانندگان و نارضایتی عمومی گشته است و چون اطلاع رسانی گسترده و اصولی برای این مسیرها اعمال نشده، احتمال ترافیک بیشتر و امکان تصادفات و برخورد خودروها به موانع دور از انتظار نیست. مدیریت شورای ترافیک در سقز
این طرح با آنکه علی الظاهر منطقی و اصولی به نظر می‌رسد و برخی نادانسته شهردار فعلی را خلاق معرفی می‌کنند، باید اذعان نمود که طرحی کاملا غیر کارشناسی که مشکلات عدیده‌ای را برای مسافران و تاکسی‌داران به وجود آورده‌ است، به عنوان مثال؛ تاکسیدارانی که هم اکنون از خیابان شهرک دانشگاه به سمت میدان آزادی مسافر سوار می‌کنند، به دلیل یک طرفه بودن مسیر برگشت خیابان ساحلی و میدان هەڵۆ به سمت میدان آزادی، امکان سوار کردن مسافران از شهرک دانشگاه به بلوار انقلاب، خیابان ساحلی و میدان هەڵۆ سلب می‌گردد و تاکسی‌ها مستقیما از روی پل کەوەسوار به سمت خیابان جنب رودخانه به ایستگاه خود در میدان آزادی بر می‌گردند و این روند موجبات نارضایتی شهروندان و تاکسی‌داران شدە است، از دیگر سو ترافیک سنگین‌تر خیابان‌های یاد شده و پارک کردن در دو طرف پل و خیابان و بر هم زدن و بهم ریختگی نظم و انضباط زیباسازی شهری از تبعات این طرح است.
سؤال اینجاست؟! در میان این همه مسیرهای ترافیک ساز سقز که فوقا به برخی اشاره گردید چرا این نقاط از شهر را برای کاهش ترافیک و روان‌سازی در اولویت قرار داده‌اند؟!

مدیریت شورای ترافیک در سقز کماکان لنگ می‌زند, بهنام نیک سرشت, بهنام نیکسرشت, خبر, ترافیک, سقز

باید دید که هدایت خودرو‌ها به سبک جانمایی مانع‌ها با این روش، هدفی برای روان‌سازی است یا ترافیک؟!

طرح اجرای پروژه‌ی پیاده‌ راه موقت حد فاصل میان آزادی تا میدان هەڵۆ هم به دلیل نبود مسیر جایگزین و هدایت و تمرکز خودروها به میادین آزادی، هەڵۆ و خیابان جمهوری، حجم ترافیک را در مسیرهای فوق به مراتب سنگین‌تر نموده و روند کار تاکسی‌ها و سایر خودرو‌ها را مختل و سر در گم کرده است.
مختل شدن امور روزانه‌ی مردم، تهدید نبض اقتصادی شهر، اعتراض کسبه و مردم و رانندگان وسائط نقلیه‌ی عمومی، سخت شدن رفت و آمد مردم به مرکز ساختمان پزشکان شهر و تهدید احتمالی جان بیماران در مواقع اضطراری، کمبود پارکینگ استاندارد، شدت یافتن معضل ترافیک و قفل بار ترافیکی به دلیل کم عرض بودن خیابان‌های در دسترس، ایجاد تنش در آینده بین دست فروشان و مغازه‌داران و خدشه‌دار شدن بازار سقز به عنوان قطب پارچه و روسری از دیگر تبعات احتمالی مترتب این پروژه‌ی پیاده راه موقت یا دائم است.

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *