نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز

نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز

نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز

ششمین دوره انتخاباتی شورای شهر سقز هم با منظر کاملا متفاوت از ادوار پیشین به اتمام رسید، اکثر چهره‌هایی که تا بحال هیچ دغدغه‌‌ای چه گفتاری و چه نوشتاری از بطن شهر نداشتند، چهره‌هایی که کاملا برای شهر بیگانه بودند، ولی جسارت کاندیدا شدن را به هر دلایلی پیدا کرده بودند، در انتخابات حضور داشتند، برخی فضای انتخابات را صرفا گرم کردند و برخی با رقابتی نه چندان نفس‌گیر در فضایی خالی از تنگ‌ شدن عرصه، در انتخابات خلق شدند. نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز
از دیگر سو در واپسین روزهای عمر اعضای شورای پنجم به سر می بریم، فارغ از مصیبت‌ها و شرمساری‌هایی که به بار آوردند چهار سال، زمان کمی نبود اگر عزمی راسخ جزم کرده بودند، اگر برنامه ای پویا و کارا و منسجم، دقیق و حساب شده در دست داشتند، اگر این اعضاء با همیاری و هم افزایی که ناشی از برآیند شورایی واحد و برهمکنش است را اختیار می کردند، اگر عناد ورزیدن و اختلاف نظرهای آنها در مورد برخی مسائل چون ماندن یا ابقاء شهردار و انتصاب چند سرپرست شهرداری و جدال بر کرسی ریاست شورا و در نهایت انتخاب شهردار غیر بومی و خیلی از اگرها و مسائلی که از حوصله این بحث خارج است، اتفاق نمی‌افتاد شاید حال شهری چون سقز به واسطه پارادوکس هایی که در قلب خود دیده است وارد فاز توسعه یافتگی می شد.
اعضای شورای پنجم اقداماتی که وعده داده بودند به مرحله اجرا در آید بر محور اجرای اصل و ضروریات وضعیت موجود پیش نمی‌رفت، آنچه که نامش کار، خدمت، نوآوری و فن آوری شهری باشد از این سلسله رخت بسته بود، سکوهای مدیریت شهری کاملا و عملا خالی قابل تصور بود، آنچه در مؤلفه‌های مدیریت شهری باید قد علم می‌کرد و خلاقیت و هنر را در بطن شهر خلق می‌نمود، آنچه لایق و برازنده یک شهر است، آنچه‌ حق این شهر است و می بایست مطالبه میگردید از این اعضاء تحقق پیدا نکرد.
مجلس شهر هر بار تحت تأثیر مهمانانی قرار می گرفت که حول تصمیمات و نتایج گفتمان این مهمانان دستوراتی اتخاذ می‌شد که فضای سیاسی مدیریت شهری را به حواشی سوق می‌داد و تا به ماهیت و نقطه شروع خود بر‌می‌گشت زمانها و فرصت های غنی از دست می‌رفت، چون حال که زمانی برای تحقق آرمانهای مدیریت شهری باقی نمانده است. نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز

اگر اهم وظایف شورا را انتصاب شهرداری توانمند و حاذق و نظارت بر عملکردها و تصویب بودجه را در نظر بگیریم، می‌بینیم که ماهیت این وظایف در سطح شهر هنوز ‌پدیدار نشده است، تقریبا از بدو شروع وظایف شورای پنجم تا حال تصمیمات و نظرات شورا برای انتصاب، ابقاء و عزل شهردار مذاکراتی توأم با مناقشه و مجادله به همراه داشت تا جاییکه بیشتر وقت و زمان شورا طی این چهار سال با این مقوله سپری گشت.

هر چند که اهتمام در جهت تأمین حقوق کارکنان شهرداری مهم و ضروری است و تحقق این امر در منبع مالی شهرداری تحت هر شرایطی باید منظور گردد ولی این را نباید از عملکردها و ردیف کارکردهای مدیریت شهری اقدامی طراز اول و اهداف اصلی مدیریت شهری به حساب آورد، آنچه هدف واحد و اصلی مدیریت شهری را بیان می کند داشتن هنر مدیریتی و بالا بردن ظرفیت هایی که در خور و شایسته شهر باستانی و کهن سقز است، جای جای این شهر را نه موشکافانه بلکه خیلی سطحی اگر بنگریم کدامین اقدام و عملکردها توانسته است صفحه‌ای از توسعه این شهر را ورق بزنند؟!
تخصص و مهارت و خلاقیت کدام یک از داعیان مدیریت شهری در پیشبرد اندکی از آرمانهای تو‌سعه همه جانبه سقز، اثربخش ماندگاری داشته است؟

بهره‌ جویی از فاکتورهای خرد جمعی و استفاده از تجارب مدیران موفق و نخبگان عرصه مدیریت شهری و فعالان مدنی در این شهر و حتی خارج از شهر و استان می تواند بهترین راهنما و تدابیر در پیشبرد توسعه مدیریت شهری باشد، اعضای پارلمان شهری که در واقع مجلس یک شهر متمدن و فرهنگی هستند اگر تا به حال از چنین اهرمی بهره می گرفتند محال بود سقز تا این حد در انزوای مدیریتی به سر ببرد.
اعضای محترم شورا باید بدانند که شورا تنها شورای شهرداری نیست‌ شورای یک شهر هستند، در حکم مجلس شهر یا ‌پارلمان محلی و فراتر از آن نظارت بر تمامی ادارات این شهر باید نقش ایفا کنند.
اعضای شورا باید بدانند که تنها دغدغه آنها به کارگیری حداقلی از کارگران و کارکنان شهرداری نیست! تعویض، جابه جایی و عزل و نصب نیروهای شهرداری نیست! انتخاب و تعویض راننده مورد علاقه خود برای خودروهای تعیین شده شورا نیست!
کار آنها اعمال دستورات سفارشی و قول‌ها و وعده‌های جذب و انتقال نیروهای شهرداری نیست!
کار آنها تشکیل جلسات صرف بر سخنوری و سخنان نغز ادبی و در عین حال غیر موجه تهی و خالی از برنامه ریزی و راهکارها نیست!
وظیفه شورا تشکلیل جلساتی در حد مصوب کردن مبلغی برای سائل یا شخص بی بضاعت مالی نیست که آیا رأی بر دادن این مبلغ وارد است یا نیست؟! مبلغ را کم کنند یا بیشتر کنند؟؛ این کارها در منزلت و شأنیت شورا نیست!

اعضای شورا باید بدانند که مهمترین وظایف شورا تدوین استراتژی جامع شهری و عملیاتی کردن آن استراتژی هاست، به عبارتی دیگر تدوین برنامه توسعه همه جانبه شهری به صورت استراتژیک و عملیاتی کردن آن استراتژی ها….

اعضای شورا باید در سطح شهر فراخوان بگذارند آن عده که علم مدیریت شهری دارند، تجارب کاری یا مدیریتی در این زمینه ها دارند یا در مدیریت مالی عملا حذاقت کافی دارند کمک بگیرند و از تدابیر و راهکارهای آنها در حل مشکلات گذشته و پیش رو استفاده کنند، چون در واقع اعضای شورا بزرگان شهر نیستند، معتمدین شهر هستند. نقدی اجمالی بر عملکرد شورای پیشین و سخنی با شورای منتخب سقز

این اعضا بایستی بدانند که شورا یعنی ” پارلمان محلی یا مجلس شهر” که قدرت تصمیم گیری بر تمام شئون مدیریت شهری و سایر ادارات کل سطح شهر را دارند، حال می‌بینیم که شورا به دلیل ناتوانی مالی و یا ناآشنایی در اموری که قانون به آنها اجازه داده ناموفق عمل کرده است.

موضوع خیلی مهم اینکه اگر شوراها با هم متحد و متفق باشند، هم دل و هم نظر باشند، خود را امانتی از طرف مردم بدانند، مدافع مردم و شهر باشند قطعا می توانند مایه سربلندی و اعتلای شهر باشند در این حالت است که حتی در کمترین زمان هم می توانند آرمانهای توسعه شهری را محقق نمایند.
اعضای شورا باید بدانند که ” میز کار پروژه های شورا همین صحن شهر است نه پشت درهای بسته در دفتر ساختمان کوثر” !

شورا بایستی از وضعیت موجود شهر که نقطه آغازین کار است اطلاع و اشرافیت کامل داشته باشند و چهار ضلع نقطه شروع کار خود یعنی نقاط “قوت” و نقاط “ضعف” و نقاط “فرصت” و “تهدید” را پیدا کند تا اینکه وضعیتی مطلوب را برای شهر ترسیم نمایند؟!!
شورایی که چشم اندازی کلی از وضعیت شهر را در دست داشته باشد، می تواند مسیرهایی برای نیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یعنی آنچه برای یک شهر مطلوب است می تواند ترسیم نماید و همچنین می تواند برای شهردار هم تعیین تکلیف کند و شهرداری موفق و کارآمد را به بدنه شهرداری انتصاب نمایند.

در پایان پایگاه خبری #نیشتمان_مدیا ضمن تبریک و تهنیت و آرزوی توفیق و سربلندی برای یکایک منتخبان دوره ششم شورای سقز، این انتخاب را به فال نیک گرفته و امید است با اتحاد و انسجام و صلابت و سلامت شورایی مایه سربلندی و اعتلای شهر باشند و شاهد دستاوردهای نوین مدیریت شهری و به ثمر رساندن آرمان‌های این شهر باشیم.

آبادانی این شهر، نیازمند همت و تعهد شماست…

همچنین ببینید

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . !

در نبود نظارت درست بر نانوایی‌ها، برای نان سبوس‌دار قیمت‌های سلیقه‌ای وجود دارد . . …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *