پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی پایین آمد،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،

پرده‌های اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز پایین آمد

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی پایین آمد،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،

پرده‌های اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز پایین آمد

▪️مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز با حضور اسماعیل زارعی‌کوشا استاندار کردستان، فرماندار این شهرستان، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز برگزار شد.

▪️با آغاز مراسم، فریدون حامدی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز این جشنواره را یکی از مهمترین و باثبات‌ترین فستیوال‌های ملی و منطقه‌ای عنوان کرد و عدم ثبت آن در تقویم جشنواره‌های وزارت ارشاد و عدم اختصاص ردیف بودجه مشخص به این واقعه‌ی فرهنگی را از مشکلات سد راه جشنواره تئاتر کوردی خواند.

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی پایین آمد،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
فریدون حامدی

‍ ‍ 🎭 پایان هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز با معرفی نفرات برتر

🔹بر اساس رأی هیأت داوران، نفرات و گروه‌های برتر این دوره از جشنواره به شرخ زیر معرفی شدند؛

🔸بهترین طراحی پوستر و بروشور؛

اول: مهدی اسدی تبار از کرمانشاه

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی پایین آمد،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
کرمانشاه

دوم: شاهین شاطری از سنندج

🔸بهترین طراحی صحنه؛

“سیامک دنیر” از ارومیه
“فرزاد کاظمی” از سنندجتائترتئات

🔸بهترین طراحی نور:

“سه‌رحان احمد” از شهر دهۆک
“بهمن کریمی” از سقز

🔸بهترین طراحی لباس:

بخش تقدیر : ژینو میرزایی نمایش ئودیپی شاریار از سقز
برگزیده: شکیلا پاینده نمایش بوکیکمان هه یه و زه ماوه ندی از سنندج

🔸بهترین موسیقی؛

بخش تقدیر:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به «حمید سرهنگی»
بخش برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «امید نیکروژ» آهنگساز نمایش «ئودیپی شاریار» از سقز .

🔸بهترین بازیگران زن؛

بازیگر دوم به صورت مشترک «بیتا شهبازیان»از قروه ،«هاوسه‌ر ئیدریس» از که‌رکوک

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
بیتا شهبازیان

بازیگر برگزیده: «فروغ کنعانی »از ارومیه

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
فروغ کنعانی

🔸بهترین بازیگر مرد؛

بخش تقدیر:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشتر به بازیگر «مازیار قبادی» از . . . « زاهد زندی» از سنندج

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
زاهد زندی
پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
مازیار قبادی

بخش برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «هوزان شیرزاد» از که‌رکوک

🔸بهترین نمایشنامە نویسی؛

بخش تقدیر:
«حسن ترقی » نویسنده نمایشنامه “تاسه” از سنندج
بخش برگزیده:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی «دکتر قطب الدین صادقی» نویسنده نمایش “بووکیکمان هه‌یه و زه‌ماوه‌ندێ” از سنندج

🔸بهترین ترجمه؛

تقدیر : مترجم نمایشنامه “پێشەگەر” آقای مریوان هه‌ڵەبجه
برگزیده : مترجم نمایشنامه “ئودیپی شاریار” آقای زاهد آرمی از سقز

🔸بهترین کارگردانی؛

بخش تقدیر:
لوح تقدیر و جایزه نقدی به «پرویز احمدی» کارگردان نمایش «ئودیپی شاریار » از سقز.
بخش برگزیده:
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به «افشین خدری» کارگردان نمایش «بووکێکمان هه‌یه و زه‌ماوه‌ندێ» از سنندج.

🔸بهترین نمایش برگزیده؛

دو نمایش معرفی به چهل و سومین جشنواره تئاتر فجر در بخش مسابقه تئاتر ایران در سال ۱۴۰۳
اول؛ “تاسه” به کارگردان حسن ترقی از سنندج

پرده های اختتامیه هجدهمین تئاتر کوردی،آغاز مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،اختتامیه، هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز،نیشتمان قلم،سقز،فرهنگی،شهر سقز،تئاتر کوردی،جشنواره تئاتر کوردی،آیدامجیدی،میدیا حسینی،بهنام نیکسرشت،فریدون حامدی،هیرو شمشادی،
حسن ترقی

دوم: “بووکێکمان هه‌یه و زه‌ماوه‌ندێ” به کارگردانی افشین خدری از سنندج

🔸نمایش معرفی شده به جشنواره کرکوک؛

ئودیپی شاریار به کارگردانی پرویز احمدی از سقز

Ayda Majidi
Latest posts by Ayda Majidi (see all)

همچنین ببینید

سیگاری‌ترین کشورهای دنیا اینفوگرافیک:آیدا مجیدی

سیگاری‌ترین کشورهای دنیا

                    سیگاری‌ترین کشورهای دنیا اینفوگرافیک:آیدا مجیدی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *